logo

Benjamin Creme

Creme

Benjamin Creme, født i Glasgow, Skottland i 1922, begynte å studere kunst i ung alder, og utviklet seg til en dyktig kunstmaler innen 'modernistisk' stil. Han opprettet vennskap og samarbeidet med mange av datidens ledende skikkelser innen britisk kunst, musikk og litteratur. Maleriene hans har vært utstilt i mange av de høyt ansette galleriene. I løpet av sine yngre år studerte Creme også forskjellige aspekter av esoterisk filosofi, i hovedsak den lære som ble utgitt på slutten av 1800-tallet gjennom Helena Blavatsky og Det Teosofiske Samfunn, og senere gjennom Alice A. Bailey. Selv om denne lære førte til at han begynte å tro at 'Visdommens Mestre' eksisterer (en gruppe fullkommengjorte mennesker som ivaretar den guddommelige planen for denne planeten), så kom det likefullt som en total overraskelse på ham da han i 1959 ble kontaktet av en av Mestrene. Han ble blant annet fortalt at Kristus, Mestrenes Mester, ville vende tilbake i løpet av ca. 20 år, og at han (Creme) kunne spille en rolle i denne hendelsen hvis han valgte å akseptere det. I 1972, mer enn et tiår senere, begynte Creme en periode med anstrengende trening under sin Mesters veiledning. Dette var for å forberede ham på hans fremtidige oppgave: å bekjentgjøre tilsynekomsten av Verdenslæreren Maitreya for en skeptisk verden. Cremes telepatiske kontakt med sin Mester ble, og har siden forblitt, kontinuerlig og umiddelbar. Denne kontakten gir ham tilgang på oppdatert informasjon om Maitreyas tilsynekomst, samt den totale overbevisningen som kreves for å presentere denne historien. Denne telepatiske prosessen er ikke relatert til mediumisme eller kanalisering. På forespørsel begynte Creme fra 1975 å holde foredrag i Europa. I 1980 snakket han i løpet av sin første USA-tur til fulle auditorier i mange store byer.  Bare i USA er han blitt intervjuet i mer enn 300 radio-og TV program. Grupper rundt omkring i verden som formidler hans budskap har oversatt og publisert Cremes bøker om tilsynekomsten av Maitreya. Disse bøkene er blitt oversatt til mange språk. Creme er også redaktør for Share InternationalShare International, et månedlig tidsskrift som fokuserer på de politiske, økonomiske, sosiale og åndelige forandringene som nå skjer globalt. Dette tidsskriftet leses i 70 land. Creme mottar ikke honorar for sitt arbeid og fremsetter ingen påstander om egen åndelig status. "Min oppgave", sier Creme, "har vært å gjøre den første tilnærming overfor offentligheten for å skape et klima av håp og forventning. Hvis jeg kan klare det, vil jeg være godt fornøyd." Benjamin Creme er bosatt i London, er gift og har tre voksne barn.

På det internasjonale nettstedet ligger det nå en rekke TV-intervjuer ogBCreme foredrag med Benjamin Creme, fra tidsrommet 1982 - 2006. Se førstesiden under Benjamin Creme. (ikke bruk menyknappen). Alle disse kan sees direkte fra skjermen og trenger ikke lastes ned.

Økonomisk urettferdighet og sosial omveltning; er rettferdig fordeling av ressursene svaret?
Benjamin Creme, intervjuet av Monte Leach

De giftige markedskreftene.

Et intervju med Mesteren - gjennom Benjamin Creme, av Patricia Pitchon og Brian James