logo

'Stjernen' som bærer bud om Maitreyas tilsynekomst

Den 12. desember 2008 ble det sendt ut en pressemelding fra Share International i London som informerte om at et strålende, stjernelignende himmellegeme snart ville komme til syne over hele verden. SINews_Release

Fra Mesterens artikkel: Maitreyas første intervju (januar/februar 2009): "I aller nærmeste framtid vil mennesker overalt få muligheten til å oppleve et usedvanlig og betydningsfullt tegn. Noe liknende har bare skjedd én gang tidligere, den gang Jesus ble født. Ifølge den kristne lære kom da en stjerne til syne på himmelen. Den ledet tre vise menn fra Østen til Jesus fødested. Snart vil nok en gang et lysende himmellegeme av stor intensitet bli sett over hele verden. Hva vil dette bety? Hvordan er det mulig?
Svaret bunner i den kjensgjerning at denne mystiske hendelsen er et tegn som varsler starten på Maitreyas åpne virke. Kort tid etter at tegnet er kommet til syne på himmelen, vil Maitreya gi sitt første TV-intervju på amerikansk fjernsyn.
"

I begynnelsen av januar 2009 begynte Share International i London å motta bilder av 'stjernen' fra mange ulike deler av verden. Siden da er observasjoner av stjernen blitt rapportert i blant annet hundrevis av YouTube-videoer, brev til Share International og dusinvis av mediareportasjer over hele verden.

 

Den første avisartikkelen som vi kjenner til, kom i Brønnøysunds avis 15. januar 2009. Overskrift: "Hva er det som lyser over kirka? Er dette Venus?"

 
Sømna, Brønnøysund. Foto: Viktor Stein,
Brønnøysunds Avis

 


30. januar 09, hadde Bergens Tidene en artikkel: Venus vekker oppsikt. Mange lesere hadde da observert stjernen sammen med månen. En kjent astronom forklarte igjen at dette var en uvanlig lyssterk Venus.

 
I april 2009 kom en ny pressemelding fra Share International
: Stjernen sees nå over store deler av verden.

 

Fra Share Internationals pressemelding, juni 09: Den 12.desember 2008 kunngjorde Share International at et 'stjernelignende' himmellegeme som lyste sterkt, snart ville komme til syne og bli sett over hele verden. Siden da er ’stjernen’ blitt observert hundrevis av ganger. Tidsskriftet Share International har mottatt mangfoldige fotografier - og dusinvis av vidoer som viser ’stjernen’ er blitt lagt ut på YouTube. Det har vært reportasjer om fenomenet i media, også på Sky News. Share International har laget en 10-minutters film om denne ekstraordinære hendelsen som inneholder fotografier, videofilmer og reportasjer fra media. Se The 'Star' sign. Legg merke til hvordan stjernen beveger seg, skifter form og stråler i mange farger. Selvfølgelig er ikke dette en stjerne i reell forstand, det dreier seg om ett av fire enormt store romskip som er plassert i jordatmosfæren slik at man kan se ett av dem fra et hvilket som helst sted på kloden.

Screenshot_Creme

 

9. desember 2009 blir en gigantisk lys-spiral sett fra Trøndelag og helt til Nordkapp. Media over store deler av verden formidler umiddelbart informasjon om dette.

lysspiralenFoto: Svein Egil Haugen, Karlsøy i Troms

 

 

 lysspiral_Kvenangen

Foto:Dagfinn Rapp, tatt på Spildra i Kvenangen

 lys-spiralen
Foto: Steinar Karlstrøm, AltaFra Share Internationals pressemelding, desember 2009:

Det kolossale, spiralformede lysfenomenet med glødende senter som ble sett over Nord-Norge 9 desember 2009, har engasjert og forbløffet tusenvis av mennesker, inkludert astronomer. Hva betyr dette fenomenet? Den 12 desember 2008 kunngjorde Share International Foundation i en pressemelding at et stort, skinnende, stjernelignende himmellegeme snart ville bli synlig på himmelen. Dette er et tegn som bringer bud om Verdenslæreren Maitreya's nært forestående offentlige fremtreden, aller først i et TV-intervju som vil finne sted i USA. 'Stjernen' er egentlig ett av fire enormt store romskip som befinner seg i selve jordatmosfæren på forskjellige steder rundt kloden. Siden desember 2008 er utallige observasjoner av 'stjernen' blitt rapportert på YouTube og i nyhetsprogram på TV. Tidsskriftet Share International har mottatt hundrevis av fotografier som viser 'stjernen' i mange variasjoner av form og farge. Den store spiralformasjonen over Norge er en utvidelse av arbeidet til disse romskipene og et ugjendrivelig bevis for deres eksistens. Vi har informasjon om at det i nærmeste fremtid er planlagt flere slike manifestasjoner.


Lys-spiral over Australia

Benjamin Cremes Mester har bekreftet at lys-spiralen som ble sett over den østlige delen av Australia (Queensland, Brisbane, Sydney og Canberra) tidlig om morgenen den 5. juni 2010, var 'stjernen' som bærer bud om Verdenslæreren Maitreyas inntreden i fullt offentlig lys. Vitenskapsfolk forsøker å bortforklare lys-spiralen som resultater fra utskytingen av en privat romrakett, skutt opp fra Cape Canaveral i USA, på samme måte som de forsøkte å bortforklare lys-spiralen over Nord-Norge som en mislykket oppskyting av en russisk rakett.  Øyenvitner og mange andre kommentatorer har påpekt likhetene mellom den nye spiralformasjonen og den som ble sett over Nord-Norge i desember 2009. Benjamin Cremes Mester bekreftet dengang at det var 'stjernen' som bærer bud om Maitreyas tilsynekomst. Samtidig informerte Han om at vi kunne forvente å se mange flere slike spektakulære himmelfenomen. Australsk nyhetsreportasje.


Videoer av 'stjernen' - 2011
(Mange flere slike opptak finnes på YouTube. Observasjonene kommer fra hele verden.) 

 

Norge - 19. februar

 


Hvordan gjenkjenne ‘stjernen’

 “Den oppfører seg på en måte som ingen andre himmelobjekter gjør”  - Benjamin Creme

’Stjernen’

• befinner seg i selve jord-atmosfæren

• kan bevege seg, snurre rundt, pulsere og blinke

• kan forandre størrelse og form (være for eksempel rund, diamantformet, heksagonal)

• kan raskt endre sin posisjon på himmelen

• kan komme nærmere og trekke seg tilbake i løpet av sekunder

• er svært lyssterk og noen ganger den eneste stjernen som er synlig

• kan utstråle sterke farger, ofte i rask rekkefølge

• er blitt observert både om dagen og natten

• kan reagere på tanker, har noen ganger kommet til syne og beveget seg når spurt om det

• flere øyenvitner har sett alle fire ’stjernene’ samtidig

• er synlig over hele verden

Merk: Benjamin Creme forklarer at ’stjernen’ regelmessig lader opp energien sin fra solen og derfor er den ikke alltid synlig. Vær også oppmerksom på at høye bygninger i byer kan skygge for ’stjernen’, men fortsett å se etter den.